Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

Cilj predmeta

Upoznavanje sa osnovama projektovanja statičke i dinamičke veb stranice.

Ishod predmeta

Stečena znanja predstavljaju polaznu osnovu za projektovanje jednostavnijih statičkih i dinamičkih veb stranica.

Teorijska nastava

Internet. Protokoli. HTML i projektovanje statičke veb stranice. Dokument. Tagovi za obradu teksta. Rad sa slikama, tabelama, listama, linkovima i formama. Kaskadne stranice stilova (CSS). Povezivanje CSS-a sa HTML-om. Primer jednostavne statičke veb stranice. Upoznavanje sa aktuelnim verzijama HTML 5 i CSS 3. JavaScript i  projektovanje dinamičke veb stranice. Sintaksa JavaScript-a. Primer jednostavne dinamičke veb stranice. Multimedija, slike, vreme odziva, animacija, video zapis i zvuk. Upoznavanje sa SEO optimizacijom i alatima.

Praktična nastava:

Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad HTML. CSS. JavaScript. Primeri projektovanja jednostavnijih statičkih i dinamičkih veb stranica sa akcentom na multimediju, sliku, animaciju, video i zvuk.

Literatura

[1] Robbins J.N. : Naučite Web dizajn, Mikro knjiga, 2009.

[2] Lovreković Z. : Internet programiranje. Udruženje građana „Inicijativa za upravljanje znanjem“, Kać, 2009.

[3] HTML5, CSS3 I JavaScript za razvoj veb strana, Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin, Mikro knjiga, Beograd, 2016